Τιμές

Τιμοκατάλογος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογό μας (δεν περιέχονται εκπτώσεις από την ενότητα "Προσφορές").

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ειδικές τιμές.

Low Season
(1 Οκτώβρη - 31 Μαΐου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 43€ανά ημέρα 41€ανά ημέρα 39€ανά ημέρα
Economy Class 52€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα 49€ανά ημέρα
Premium Class 57€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 53€ανά ημέρα
Special Class 60€ανά ημέρα 58€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα
Automatic Class 57€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 53€ανά ημέρα
Family Class 64€ανά ημέρα 62€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
Cabrio Class 80€ανά ημέρα 78€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα
Adventure Class A 80€ανά ημέρα 78€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα
Adventure Class B 85€ανά ημέρα 82€ανά ημέρα 80€ανά ημέρα
Mini Bus 120€ανά ημέρα 115€ανά ημέρα 110€ανά ημέρα
High Season
(1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 64€ανά ημέρα 61€ανά ημέρα 58€ανά ημέρα
Economy Class 65€ανά ημέρα 62€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
Premium Class 72€ανά ημέρα 69€ανά ημέρα 67€ανά ημέρα
Special Class 74€ανά ημέρα 71€ανά ημέρα 68€ανά ημέρα
Automatic Class 63€ανά ημέρα 61€ανά ημέρα 58€ανά ημέρα
Family Class 80€ανά ημέρα 78€ανά ημέρα 76€ανά ημέρα
Cabrio Class 120€ανά ημέρα 110€ανά ημέρα 100€ανά ημέρα
Adventure Class A 105€ανά ημέρα 100€ανά ημέρα 90€ανά ημέρα
Adventure Class B 130€ανά ημέρα 115€ανά ημέρα 100€ανά ημέρα
Mini Bus 140€ανά ημέρα 125€ανά ημέρα 115€ανά ημέρα