Τιμές

Τιμοκατάλογος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογό μας (δεν περιέχονται εκπτώσεις από την ενότητα "Προσφορές").

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ειδικές τιμές.

Low Season
(1 Οκτώβρη - 31 Μαΐου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 40€ανά ημέρα 35€ανά ημέρα 30€ανά ημέρα
Economy Class 45€ανά ημέρα 40€ανά ημέρα 37€ανά ημέρα
Premium Class 55€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα 44€ανά ημέρα
Special Class 60€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Automatic Class 60€ανά ημέρα 56€ανά ημέρα 51€ανά ημέρα
Family Class 68€ανά ημέρα 62€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Crossover 75€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Premium Automatic Class 99€ανά ημέρα 85€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα
Cabrio Class 140€ανά ημέρα 110€ανά ημέρα 95€ανά ημέρα
Adventure Class B 120€ανά ημέρα 99€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα
Mini Bus 189€ανά ημέρα 165€ανά ημέρα 150€ανά ημέρα
High Season
(1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 60€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Economy Class 68€ανά ημέρα 62€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα
Premium Class 75€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Special Class 64€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα
Automatic Class 69€ανά ημέρα 64€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
Family Class 99€ανά ημέρα 87€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα
Crossover 112€ανά ημέρα 90€ανά ημέρα 78€ανά ημέρα
Premium Automatic Class 122€ανά ημέρα 99€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα
Cabrio Class 170€ανά ημέρα 150€ανά ημέρα 120€ανά ημέρα
Adventure Class B 160€ανά ημέρα 140€ανά ημέρα 120€ανά ημέρα
Mini Bus 260€ανά ημέρα 240€ανά ημέρα 220€ανά ημέρα