Τιμές

Τιμοκατάλογος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογό μας (δεν περιέχονται εκπτώσεις από την ενότητα "Προσφορές").

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ειδικές τιμές.

Low Season
(1 Οκτώβρη - 31 Μαΐου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 40€ανά ημέρα 37€ανά ημέρα 35€ανά ημέρα
Economy Class 45€ανά ημέρα 42€ανά ημέρα 40€ανά ημέρα
Premium Class 52€ανά ημέρα 49€ανά ημέρα 45€ανά ημέρα
Special Class 50€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Automatic Class 58€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 52€ανά ημέρα
Family Class 64€ανά ημέρα 61€ανά ημέρα 58€ανά ημέρα
Premium Automatic Class 72€ανά ημέρα 68€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Cabrio Class 99€ανά ημέρα 90€ανά ημέρα 85€ανά ημέρα
Adventure Class A 110€ανά ημέρα 99€ανά ημέρα 92€ανά ημέρα
Adventure Class B 125€ανά ημέρα 117€ανά ημέρα 110€ανά ημέρα
Mini Bus 162€ανά ημέρα 150€ανά ημέρα 135€ανά ημέρα
High Season
(1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy S Class 55€ανά ημέρα 52€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Economy Class 60€ανά ημέρα 57€ανά ημέρα 52€ανά ημέρα
Premium Class 73€ανά ημέρα 68€ανά ημέρα 64€ανά ημέρα
Special Class 65€ανά ημέρα 62€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
Automatic Class 65€ανά ημέρα 61€ανά ημέρα 57€ανά ημέρα
Family Class 82€ανά ημέρα 76€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα
Premium Automatic Class 105€ανά ημέρα 100€ανά ημέρα 95€ανά ημέρα
Cabrio Class 210€ανά ημέρα 200€ανά ημέρα 190€ανά ημέρα
Adventure Class A 210€ανά ημέρα 180€ανά ημέρα 150€ανά ημέρα
Adventure Class B 270€ανά ημέρα 240€ανά ημέρα 220€ανά ημέρα
Mini Bus 470€ανά ημέρα 450€ανά ημέρα 420€ανά ημέρα