Τιμές

Τιμοκατάλογος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογό μας (δεν περιέχονται εκπτώσεις από την ενότητα "Προσφορές").

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ειδικές τιμές.

Low Season
(1 Οκτώβρη - 31 Μαΐου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy Class 35€ανά ημέρα 32€ανά ημέρα 30€ανά ημέρα
Premium Class 40€ανά ημέρα 38€ανά ημέρα 35€ανά ημέρα
Special Class 45€ανά ημέρα 43€ανά ημέρα 40€ανά ημέρα
Automatic Class 45€ανά ημέρα 43€ανά ημέρα 40€ανά ημέρα
Family Class 50€ανά ημέρα 47€ανά ημέρα 43€ανά ημέρα
Cabrio Class 70€ανά ημέρα 73€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Adventure Class A 60€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα 50€ανά ημέρα
Adventure Class B 65€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα 55€ανά ημέρα
Mini Bus 80€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
High Season
(1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου)
Group 1-7 Ημέρες 8-14 Ημέρες Έξτρα Ημέρα
Economy Class 40€ανά ημέρα 37€ανά ημέρα 35€ανά ημέρα
Premium Class 52€ανά ημέρα 49€ανά ημέρα 45€ανά ημέρα
Special Class 52€ανά ημέρα 49€ανά ημέρα 45€ανά ημέρα
Automatic Class 52€ανά ημέρα 49€ανά ημέρα 45€ανά ημέρα
Family Class 55€ανά ημέρα 51€ανά ημέρα 47€ανά ημέρα
Cabrio Class 75€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Adventure Class A 70€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα 60€ανά ημέρα
Adventure Class B 75€ανά ημέρα 70€ανά ημέρα 65€ανά ημέρα
Mini Bus 100€ανά ημέρα 85€ανά ημέρα 75€ανά ημέρα